Wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica” dla gminy Tarnogród

Wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica” dla gminy Tarnogród

Czytany 1654 razy | czwartek, 01 wrzesień 2022

flaga godlo 

Gmina Tarnogród otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2022 r. w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 69.917,60 zł, wkład własny finansowy Gminy wynosi 17.481,90 zł, łączny koszt całkowity zadania wynosi 87.399,50 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gmina Tarnogród złożyła wniosek o dofinasowanie do Wojewody Lubelskiego. W wyniku rozstrzygnięcia zostały zakwalifikowane do dofinasowania  2 wnioski z terenu Gminy Tarnogród tj.

– wniosek Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim – kwota wsparcia finansowego wynosi 34.917,60 zł, kwota wkładu własnego wynosi 8.731,90 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów wynosi 43.649,50 zł;

– wniosek Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów wynosi 43.750,00zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.