Nowe boiska wielofunkcyjne w Gminie Tarnogród

Nowe boiska wielofunkcyjne w Gminie Tarnogród

Czytany 54 razy | środa, 30 marzec 2022

 

Flaga i godło na stronie

W ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 Gmina Tarnogród otrzymała dofinansowanie w wysokości 380 100,00 zł. W dniu 13 stycznia 2022 r. Burmistrz Tarnogrodu podpisał umowę nr 2022/0024/1570/SubA/DIS/SP/21 z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dzięki dofinansowaniu powstaną dwa nowoczesne obiekty sportowe przy szkołach podstawowych.
w Różańcu Drugim oraz Woli Różanieckiej o nawierzchni poliuretanowej, wymiary 17,10 x 28,0 m, ponadto wykonane zostaną ogrodzenia boisk, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring boisk wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekty sportowe będą ogólnodostępne i będą służyły lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego w swoich ulubionych dyscyplinach sportowych. Oświetlenie obiektu oraz całodobowy monitoring będą dodatkowymi atutami wyposażenia boisk, które będą sprzyjały bezpiecznemu korzystaniu z infrastruktury. Całkowita wartość inwestycji to 760 296,00 zł.
Zadanie Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim oraz przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej”.