Odbyła się pierwsza w bieżącej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.

Odbyła się pierwsza w bieżącej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.

Czytany 2323 razy | wtorek, 02 grudzień 2014

 Z godnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 25 listopada 2014 r., w miniony piątek (28 listopada 2014 r.) odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. Pierwsze obrady poprowadził zgodnie z przepisami najstarszy wiekiem radny, tj. P. Bronisław Misiągiewicz.i-sesja-rm 01

Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Tarnogrodzie P. Teresa Szymanik wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze.i-sesja-rm 02

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
najmłodszy wiekiem radny P. Marcin Markowicz wyczytał nazwiska członków Rady, a radni złożyli ślubowanie.

Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej na kadencję 2014-2018. Jedynym kandydatem zgłoszonym do objęcia tej funkcji był P. Piotr Marczak. W głosowaniu tajnym jego kandydaturę poparło 9 radnych.
Następnie Przewodniczący obrad P. Bronisław Misiągiewicz przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej P. Piotrowi Marczakowi. Radni zgłosili kandydatury P. Jana Pawlika, P. Pawła Deca, P. Bronisława Misiągiewicza, P. Anny Kuziak na Wiceprzewodniczących Rady. W tajnym głosowaniu Wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali P. Jan Pawlik – 8 głosami poparcia, oraz P. Anna Kuziak też z 8 głosami poparcia.i-sesja-rm 03

W ostatnim punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w wyniku przeprowadzonych wyborów bezpośrednich w dniu 16 listopada 2014 r. Burmistrzem Tarnogrodu został wybrany P. Eugeniusz Stróż. Burmistrz złożył ślubowanie wypowiadając słowa: „Obejmując urząd Burmistrza Tarnogrodu uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Burmistrz Eugeniusz-Stróż

Na tym porządek obrad został wyczerpany. Poniżej prezentujemy Państwu zdjęcia Radnych Rady Miejskiej w Tarnogrodzie wybranych na kadencję 2014 – 2018 r.