Zaproszenie na konferencję "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE TARNOGRÓD"

Zaproszenie na konferencję "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE TARNOGRÓD"

Czytany 1408 razy | środa, 10 grudzień 2014

ZAPROSZENIE

Burmistrz Tarnogrodu serdecznie zaprasza

na konferencję podsumowującą projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE TARNOGRÓD", która odbędzie się 18 grudnia 2014r. o godz. 9:30
w Tarnogrodzkim 0środku Kultury (sala widowiskowa), ul. Rynek 18.


Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) co prowadzi m.in. do zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, minimalizacji kosztów wytwarzania energii cieplnej oraz zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych w procesie spalania tradycyjnych surowców energetycznych.

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

  • 9.30-9.40 Powitanie uczestników- Eugeniusz Stróż, Burmistrz Tarnogrodu.
  • 9.40-10.00 Znaczenie i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii- Tomasz Rogala, Z-ca Burmistrza Tarnogrodu.
  • 10.00-10.20 Ogólne założenia realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród", przebieg realizacji, wskaźniki i produkty - Karolina Nowakowska, EuroCompass Sp. z o.o.
  • 10.20-10.45 Prezentacja systemu IT oraz strony internetowej realizowanych w ramach projektu - Marek Mędrek, E-Studio Software sp.j.
  • 10.45-11.00 Techniczne aspekty rozwiązań stosowanych w instalacjach sołarnych na przykładzie realizacji z Gminy Tarnogród. - Kazimiera Grosiak, Inspektor Nadzoru; Tomasz Kusz, Solver s-ka z o.o.
  • 11.00-11.20 Pytania i dyskusja. Omówienie zasad rozliczenia końcowego.
  • 11.20-11.30 Podsumowanie realizacji projektu, zakończenie konferencji, - Tomasz Rogala, Z-ca Burmistrza Tarnogrodu.

 Osoba do kontaktu: Bogdan Grasza, teł. 84 689 71 61