Nowa koparka w Tarnogrodzkim Zakładzie Komunalnym

Nowa koparka w Tarnogrodzkim Zakładzie Komunalnym

Czytany 1728 razy | środa, 17 grudzień 2014

TZK logo-2Tarnogrodzki Zakład Komunalny s-ka z o.o. realizuje zadania własne gminy polegające na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w gaz oraz mieszkalnictwa komunalnego. W celu osiągnięcia jak najwyższej jakości pracy oraz zwiększeniu konkurencyjności firmy spółka systematycznie inwestuje m.in. w zakup maszyn i urządzeń.

W dniu 15 grudnia b.r. za kwotę 118 tys zł. zakupiona została minikoparka JCB 8018 wraz z osprzętem, w tym specjalną lekką przyczepką do transportu koparki. Jak mówi Prezes TZK – Ryszard Wlaź – coraz częściej mieszkańcy w celu wykonania przyłącza gazowego, wody lub kanalizacji oczekują aby usługa ta wykonana była szybko, a jednocześnie bez większego uszczerbku dla estetyki posesji. Niejednokrotnie, zagospodarowane już działki są tak urządzone, że trudno wjechać większym sprzętem, a kopanie ręczne jest utrudnione i czasochłonne. Istnieje też zapotrzebowanie na taki sprzęt np. przy wykonywaniu naszych własnych inwestycji związanych z rozbudową sieci, ale również mieszkańcy np. podczas wykopów na fundamenty pytali nas o taką koparkę. Nowy zakup jest bardzo dobrym uzupełnieniem istniejącej bazy stanowiącej własność Tarnogrodzkiego Zakładu Komunalnego, tj.: koparko – ładowarki JCB 3 CX oraz samochodu samowyładowczego MAN o załadunku 10 ton. Ponadto spółka jest właścicielem pojazdów specjalistycznych związanych z profilem prowadzonej działalności m.in. samochodu asenizacyjnego oraz śmieciarki.