VII Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

VII Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1124 razy | środa, 25 marzec 2015

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
ŻE W DNIU 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 09.00
w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie odbędzie się
VII w bieżącej kadencji S E S J A Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:


I część sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2015,
  3. przystąpienia do projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych".
 7. Sprawy różne.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

  II część sesji
  Wyjazdowe posiedzenie - przegląd inwestycji gminnych oraz lokalowej bazy oświatowej.

 9. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Piotr Marczak