Młodzież przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży i Ikonie Matki Bożej "Salus Populi Romani" w Tarnogrodzie

Młodzież przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży i Ikonie Matki Bożej "Salus Populi Romani" w Tarnogrodzie

Czytany 2054 razy | piątek, 15 maj 2015

Papież Jan Paweł II 22 kwietnia 1984 roku przekazując młodzieży Krzyż Roku Świętego powiedział: "Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym". Słowa te zostały następnie umieszczone na peregrynującym po całym świecie krzyżu, nazywanym również Krzyżem Młodych. Od 2003 wraz z Krzyżem Młodych wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani - Opiekunka Ludu Rzymskiego.

Wędrówka tych symboli poprzedza wielkie wydarzenie, jakim będą 31 Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. z udziałem papieża Franciszka w dniach 26 lipca - 31 lipca w Krakowie. Informację taką przekazał papież Franciszek podczas Mszy Św. kończącej 28 Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii.

Na Placu św. Piotra, 13 kwietnia 2014 r., w Niedzielę Palmową, brazylijska młodzież w obecności papieża Franciszka przekazała Krzyż Światowych Dni Młodzieży i Ikonę Matki Bożej reprezentantom Polski. Od tej pory symbole ŚDM peregrynują kolejno po polskich diecezjach. Ideą wędrówki jest ukazanie krzyża nie tyle w przestrzeni sakralnej, co w szkołach, uniwersytetach, akademikach, szpitalach, zakładach karnych.

Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży przeżywana jest w Polsce pod hasłem "Dotknij miłosierdzia". To Czas wielkiej łaski, którego nie można zmarnować.

W dniu 10 maja 2015 roku symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i Ikona Matki Bożej "Salus Populi Romani" nawiedziły parafię Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie. To wydarzenie rangi historycznej zgromadziło młodzież z parafii i dekanatu Tarnogród, a także młodszych i starszych parafian. Symbole przybyły do parafii tuż przed godziną dwudziestą. Ich uroczyste przyjęcie rozpoczęło się od procesji, podczas której młodzież wniosła Symbole do świątyni, gdzie zostały uroczyście powitanie. Zaraz po przywitaniu rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Marek Tworek, proboszcz parafii pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chmielku, a wzruszającą i pełną nadziei dla młodych homilię wygłosił ks. Robert Strus, Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Po Eucharystii rozpoczęło się czuwanie wyznaczonych grup różańcowych i parafian. Wszyscy zgromadzeni w świątyni mogli adorować Krzyż i Ikonę Matki Bożej poprzez uklęknięcie i ucałowanie.

W poniedziałek rano - 11 maja wszyscy zgromadzeni w świątyni oddali cześć świętym Znakom, a następnie o godz 8.30 młodzież należąca do ZHR przeniosła Symbole procesyjnie do budynku Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, gdzie zostały uroczyście powitane przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego - Aleksandrę Lisiczkę. Wizytator diecezjalny ks. Sylwester Zwolak zachęcił zgromadzoną młodzież do oddania czci Świętym Znakom naszej wiary i tak ks. Dziekan Jerzy Tworek rozpoczął adorację Krzyża i Ikony Matki Bożej poprzez ucałowanie, a następnie Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie Pan Janusz Skubisz uczynił podobnie i w ten sposób za przykładem wychowawców oraz nauczycieli młodzież z wielkim szacunkiem pochylała się nad świętymi Znakami naszej wiary. Po wykonaniu pieśni religijnych przy akompaniamencie ks. Grzegorza Szlązaka, Krzyż ŚDM i Ikona Matki Bożej zostały wyprowadzone ze szkoły do samochodu-kaplicy. Młodzież gimnazjum udzieliła wywiadu dla Katolickiego Radia Zamość, a następnie zrobiła pamiątkowe zdjęcia przy samochodzie - kaplicy.

/Przygotowała s.Jadwiga Anna Tabor/