Wsparcie rynku produktów pszczelich

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Czytany 988 razy | środa, 27 maj 2015

Agencja Rynku Rolnego  zaprasza zainteresowane osoby/ podmioty do składania projektów w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich", na działania realizowane w sezonie 2015/2016. 

W  sezonie tym refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizacje następujących działań:
  • przeprowadzenie szkoleń,
  • zakup sprzętu pszczelarskiego,
  • zakup leków do zwalczania warrozy,
  • zakup lawet do przewozu uli,
  • zakup urządzeń laboratoryjnych,
  • wykonanie analiz jakości miodu,
  • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,
  • wdrażanie programów badawczych.
 
Projekt należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa w terminie do 29 maja 2015 r.
Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 661-71-99, 661-73-16 lub (22) 661-72-72 bądź na stronie internetowej.