Zgłaszanie kandydatów na ławników

Zgłaszanie kandydatów na ławników

Czytany 1367 razy | środa, 10 czerwiec 2015

Zawiadomienie

Niniejszym zawiadamiam, że z dniem 30 czerwca 2015 r. upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Tarnogrodzie kandydatów na ławników.


Kandydaci na ławników winni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693).
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 22 maja 2015 r. ustalono liczbę ławników wybieranych przez Radę Miejską w Tarnogrodzie:

- do Sądu Rejonowego w Biłgoraju - 1

Zgłoszenia odpowiadające wymogom określonym w Rozdziale 7 ustawy proszę składać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie ul. Kościuszki 5, pok. nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Piotr Marczak