III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Czytany 2618 razy | środa, 17 czerwiec 2015

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

 

 

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

     

Grafika

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.
     Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2016. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.
     Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.
     Prace konkursowe – wykonane dowolną techniką – na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 20 lipca 2015 r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
W tym roku patronat honorowy nad konkursem objął Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski oraz Bp prof. Dr hab. Antonii Długosz.
     Partnerami akcji są: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin; Katolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej w Zawierciu, Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej w Szczyrku. Sponsorami akcji są: Aluron Sp. z o.o. , Ewerro Sp. z o.o., P.P.H.U. BUDOMIX- Czesław Iłyszyn, Gmina Szczyrk oraz Gmina Zawiercie. Organizator przy realizacji konkursu współpracuje również ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka.
Patronat medialny nad konkursem objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio eM oraz Katolickie Radio FIAT.
     

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie, który organizujemy na fanpage’u naszego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Lokalnego. Szczegóły oraz regulamin konkursu organizowanego na Facebook’u znajdują się w załączniku.
     Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe) dostępnych jest na stronie internetowej www.crl.org.pl lub u osoby koordynującej: Joanna Janik-Jaworska, tel. 533 421 953, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


  REGULAMIN 
III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

§ 1. Organizator i Partnerzy

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814).
 2. Patronat honorowy nad konkursem objął Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski oraz Bp prof. Dr hab. Antonii Długosz.
 3. Partnerami konkursu są:

- Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej - Patronki Rodzin,

- Katolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej,

- Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej,

Sponsorzy:

- Aluron Sp. z o.o.

- Ewerro Sp. z o.o.

- P.P.H.U. BUDOMIX- Czesław Iłyszyn 

- Gmina Szczyrk

- Gmina Zawiercie

 1. Organizator przy realizacji konkursu współpracuje ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka.
 2. Osobą udzielającą informacji na temat konkursu jest Joanna Janik-Jaworska, tel. 533 421 953, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje udzielane są również w biurze organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

§ 2. Cele konkursu

 1. Cele konkursu to:
 • poszerzanie wiedzy na temat Pisma Św. i historii chrześcijaństwa,
 • rozwijanie wyobraźni oraz zdolności plastycznych,
 • zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie prac

§ 3. Zasady konkursu

 1. Konkurs „Twoja ulubiona opowieść biblijna” polega na wykonaniu pracy plastycznej. Ma ona ilustrować wybraną scenę z opowieści biblijnych (Starego lub Nowego Testamentu).
 2. Prace należy przesyłać do 20 lipca 2015r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres biura Centrum Rozwoju Lokalnego: ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie. Prace można również dostarczyć osobiście na powyżej wskazany adres w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
 3. Pracę należy przygotować dowolną techniką (dozwolone są wyklejanki i kolaże) na arkuszu papieru formatu A-4, w orientacji poziomej. Prace wykonane w orientacji pionowej nie będą oceniane. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją, figurą.
 4. Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
  1. dzieci w wieku od 4 do 6 lat,
  2. dzieci w wieku od 7 do 9 lat,
  3. dzieci w wieku od 10 do 13 lat.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych na Organizatora Konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu), podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej. Praca bez tych załączników nie będzie oceniana.
 6. Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej nie publikowaną
  i nie przedstawianą na innych konkursach. Dozwolona jest pomoc rodzica lub opiekuna prawnego przy tworzeniu pracy plastycznej przez uczestnika konkursu.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  1 września 2015 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.crl.org.pl.

§ 4. Komisja konkursowa

1. Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

§ 5. Kryteria oceniania prac

Przy ocenie prac, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

wartości artystyczne,
zgodność z tematyką,
estetyka pracy.

§ 6. Nagrody

W każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody dla czterech najlepszych prac. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma w nagrodę tablet oraz pamiątkowy dyplom.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania wyróżnień.
Najlepsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2016 pn. „Moja ulubiona opowieść biblijna”.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich i wyróżnionych prac plastycznych do opracowania książki dla dzieci dot. opowieści biblijnych.
Informacja o miejscu i czasie wręczenia nagród zostanie podana 1 września na stronie internetowej www.crl.org.pl. Ponadto zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

§ 7.

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu i nie będą odsyłane.

§ 8. Prawa autorskie


Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:
utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę (w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), liczbę i wielkość nakładu, praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego Organizator jest upoważniony.
Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania skrótów, obróbek graficznych.
Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.
Uczestnik konkursu nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

§ 9. Patronat medialny

Patronat medialny nad konkursem objęli:

 • Tygodnik Katolicki „Niedziela”,
 • Katolickie Radio FIAT,
 • Radio eM.

§ 10.

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

§ 11.

1. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

„Twoja ulubiona opowieść biblijna”

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………….....…….……………………………..

2. Adres zamieszkania: ……………………………..………………….………………….

3. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………..…….

4. Tytuł pracy: ………………………………....……..…………….…....................................

5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ………………………………………………..

6. Wiek uczestnika: ………………………………………………….…………….………..

7. Kategoria wiekowa: -(zaznacz odpowiednią kategorię)

q I: 4-6 lat

q II: 7-9 lat

q III: 10-13 lat


 Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich 
na Organizatora Konkursu 
oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej: …………………………………… ………........................................ ....................................... ................................... .............................................. .........................................,
wykonanej przez ................................ ............................................ ....................................... (imię i nazwisko uczestnika),

zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do konkursu plastycznego „Twoja ulubiona opowieść biblijna”, oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie (w momencie podpisania oświadczenia) na Organizatora konkursu - Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Skałce, przy ul. Jesionowej 51, 42-421 Włodowice - autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę (w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), liczbę i wielkość nakładu,
b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo- lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych,
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego Organizator jest upoważniony.
Jako opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


…….............................…………………….…...………………………………………………….

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora utworu


Regulamin konkursu 
na fanpage’u Centrum Rozwoju Lokalnego

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „Twoja ulubiona opowieść biblijna" oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Rozwoju Lokalnego.
3. Konkurs jest przeprowadzony w albumie konkursowym na tablicy fanpage Centrum Rozwoju Lokalnego w serwisie Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.903726536364739.1073741840.679816888755706&type=3
Aby dodać zdjęcie do albumu konkursowego należy
- wejść w powyższy link,
- otworzyć grafikę reklamującą konkurs i dodać zdjęcie pracy dziecka jako komentarz z załącznikiem; zdjęcie powinno być podpisane imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem dziecka.
- pracę można promować wśród swoich znajomych poprzez skopiowanie linku swojego komentarza i udostępnianie go na Facebookowej tablicy, publikowanie go w grupach oraz wysyłanie w wiadomości prywatnej do znajomych. 
4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem.
Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2
Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.06.2015 r. w momencie publikacji postu konkursowego i trwa do 20.07.2015r. (do godziny 23:59).

§ 3
Warunki wzięcia udziału w konkursie i zasady udziału.

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych dzieci z terenu Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 4 do 13 lat.
2. W konkursie można brać udział wyłącznie poprzez zamieszczenie zdjęcia pracy konkursowej w specjalnym albumie pn. KONKURS BIBLIJNY, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka będącego autorem pracy.
3. Każdy rodzic lub opiekun prawny może zamieścić jedną pracę na każde dziecko.
4. Każdy uczestnik umieszczając Pracę Konkursową w albumie pn. KONKURS BIBLIJNY:
- oświadcza, że jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, które wykonało pracę
- zamieszczenie pracy konkursowej wymaga opisania jej imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem dziecka.
5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
- polubienie strony Organizatora konkursu tj.: Centrum Rozwoju Lokalnego
- zamieszczenie pracy konkursowej w albumie: KONKURS BIBLIJNY w postaci zdjęcia przedstawiającego ulubioną opowieść biblijną wykonaną dowolną techniką, format A4- poziom
- uczestnik ma prawo udostępniać link do zdjęcia swojej pracy w albumie pn KONKURS BIBLIJNY (na fanpage’u Centrum Rozwoju Lokalnego) na swojej tablicy oraz tablicy znajomych, na zarządzanych przez siebie stronach, w grupach oraz wiadomościach prywatnych.
6. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie graficznej- zdjęcie lub skan pracy.
7. Organizator przewiduje wyłonienie prac zwycięskich.
- Autor pracy, która otrzyma najwięcej polubień otrzyma nagrodę specjalną w postaci tabletu.
- Osoby druga i trzecia w kolejności pod względem ilości polubień otrzymają nagrody pocieszenia w postaci gadżetów tworzonych przez Organizatora, tj.: kolorowanek i gier Memory.
8. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez opublikowanie przez Organizatora jego pracy w terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu na fanpage’u Centrum Rozwoju Lokalnego.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.Do pobrania:

Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe                        Regulamin konkurs biblijny facebook