Nabór wniosków 22 - 26 czerwca 2015 r. - azbest

Nabór wniosków 22 - 26 czerwca 2015 r. - azbest

Czytany 1047 razy | środa, 24 czerwiec 2015

URZĄD MIEJSKI W TARNOGRODZIE informuje mieszkańców gminy, że prowadzi dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, znajdujących się na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów w/w prac. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie pok. nr 1 i 12 i składać w terminie od 22 do 26 czerwca 2015 r. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kserokopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem azbestu w Starostwie Powiatowym.

SKŁADANIE WNIOSKÓW TRWA

Burmistrz Tarnogrodu

Eugeniusz Stróż