Nabór wniosków dotyczących uszkodzeń upraw spowodowanych klęską suszy

Nabór wniosków dotyczących uszkodzeń upraw spowodowanych klęską suszy

Czytany 1264 razy | piątek, 28 sierpień 2015

We wnioskach należy wpisywać wszystkie uprawy w gospodarstwie zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym do ARiMR w roku 2015 oraz zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie. Do wniosku musi być dołączona kserokopia wniosku o dopłaty. Komisja powołana przez Wojewodę sporządza protokół, w którym wyliczone jest obniżenie dochodu z całego gospodarstwa. Obniżenie dochodu musi przekroczyć 30% dochodu całego gospodarstwa. Komisja dokonuje szacunku szkód tylko w tych uprawach, które nie są jeszcze zebrane np. (maliny, kukurydza, tytoń, łąki i pastwiska). Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (pok. nr 1) oraz klikając na link na dole strony. Wnioski należy składać w terminie do 10 września 2015 r. również w UM w Tarnogrodzie pok. nr 1.

Burmistrz Tarnogrodu

Eugeniusz Stróż

OŚWIADCZENIE rolnika

OŚWIADCZENIE o ilości zwierząt i ich cenach