XI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1103 razy | niedziela, 06 wrzesień 2015

 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,

ŻE W DNIU 11 września 2015 r. (piątek) o godz. 14.oo

w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się

XI w bieżącej kadencji SESJA Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

Porządek sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

4.    Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.

5.    Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnogród,

b)    utworzenia odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Szpital w Tarnogrodzie w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

d)    zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

7.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnogród, planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015.

8.    Sprawy różne.

9.    Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

10.    Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Piotr Marczak