XII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1032 razy | wtorek, 20 październik 2015

 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,

ŻE W DNIU 27 października 2015 r. (piątek) o godz. 14.oo

w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się

XII w bieżącej kadencji SESJA Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Biłgoraju do orzekania w latach 2016-2019,
b) likwidacji mieszkania chronionego,
c) zmiany Uchwały Nr XX/117/04 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu trybu przyznawania, kryteriów i zasad postępowania przy przyznawaniu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
7. Sprawy różne.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Zamknięcie sesji.

                        Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)  Piotr Marczak