Sala gimnastyczna przy SP w Tarnogrodzie po modernizacji

Sala gimnastyczna przy SP w Tarnogrodzie po modernizacji

Czytany 1061 razy | poniedziałek, 02 listopad 2015

SALA GIMNASTYCZNA PO MODERNIZACJI

W dniu 27 października b.r. zakończono prace związane z kompleksową modernizacją sali gimnastycznej oraz pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie. Inwestycja o wartości ponad 200 tysięcy złotych w połowie sfinansowana została przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach „Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej”. Wyłoniony w przetargu wykonawca – firma ZAWPOL – przeprowadził szereg prac. Do najważniejszych zaliczyć można:

  • całkowitą wymianę podłogi z wymianą warstwy konstrukcyjnej, izolacyjnej oraz wykonanie nowej nawierzchni w parkietu dębowego,

  • wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz wykonanie obudowy grzejników,

  • przebudowę instalacji elektrycznej,

  • wykonanie hybrydowej instalacji wentylacyjnej oraz montaż nawiewników higrosterowanych,

  • wymianę drzwi wewnętrznych,

  • malowanie sali oraz pomieszczeń zaplecza,

  • montaż naświetli sufitowych z poliwęglanu w korytarzu,

  • prace montażowe, wykończeniowe wraz z instalacją nowych urządzeń sportowych (kosze do piłki koszykowej, prowadnice do piłki siatkowej, renowacja drabinek).

Powyższe prace w znaczny sposób przyczynią się do wzrostu komfortu oraz bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. W szczególności uszkodzenia konstrukcji podłogi przejawiające się w „falowaniu” parkietu uniemożliwiły prowadzanie rozgrywek oraz ćwiczeń z niektórych dyscyplin. Ponadto dotychczas przy niskich temperaturach na zewnątrz na sali i w pomieszczeniach panował również chłód, czego przyczyna była wentylacja grawitacyjna oraz stan techniczny urządzeń grzewczych. Wykonane prace modernizacyjne umożliwią klubom sportowym korzystającym z sali oraz uczniom szkoły podstawowej prowadzenie zajęć w dobrych warunkach.

Jak podkreśla Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż – sport ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, ale stanowi też ważny aspekt wychowawczy, natomiast stworzenie odpowiednich warunków technicznych i lokalowych jest niezbędnym warunkiem aby pobudzić aktywność fizyczną i rozwój sportu. Jednocześnie gmina stara się wykorzystywać możliwości pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych, tak jak w tym przypadku, gdzie nasz wniosek otrzymał maksymalne dofinansowanie ministerialne na poziomie 50% kosztów.

Modernizacja sali gimnastycznej jest już kolejną inwestycją tarnogrodzkiego samorządu w infrastrukturę sportową. Systematycznie poprawie ulega gminna baza sportowa. W ostatnich latach wybudowany został kompleks boisk „Orlik” w Tarnogrodzie oraz Różańcu, wybudowano boisko do piłki nożnej wraz z trybunami i budynkiem zaplecza w Różańcu, boisko trawiaste do piłki nożnej w Woli Różanieckiej, przebudowano stadion sportowy wraz z modernizacją trybun i budynku zaplecza w Tarnogrodzie, wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie, wykonano termomodernizację hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie. Na powyższe zadania gmina pozyskała ze środków krajowych oraz unijnych łącznie ok 2 mln 700 tys. zł.

 

 5127491 IMG 1444
IMG 1452  5127488
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie

  

IMG 1430 IMG 1434 IMG 1437 IMG 1461
Pomieszczenia zaplecza: magazynek sprzętu sportowego, pokój trenera, szatnia, korytarz.

 

IMG 1429
Salka treningowa (pomieszczenia zaplecza)