Nabór wniosków ws. instalacji solarnych i fotowoltaicznych

Nabór wniosków ws. instalacji solarnych i fotowoltaicznych

Czytany 1361 razy | wtorek, 01 marzec 2016

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Tarnogrodu informuje, że
w dniach od 1 marca do 8 marca 2016 r.
prowadzone będą wstępne zapisy osób zainteresowanych uczestnictwem
w projekcie „Odnawialne źródła energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

    Przyjmowane będą zapisy na montaż:
1. Instalacji solarnych (na potrzeby CWU) z dofinansowaniem z UE w wysokości maksymalnie do 85%,
2. Instalacji fotowoltaicznych (energia elektryczna na potrzeby gospodarstw domowych w układzie otwartym) z dofinansowaniem z UE w wysokości maksymalnie do 65%.
    Powyższe zapisy (w dniach 1-8 marca) będą traktowane jako wstępna deklaracja uczestnictwa w projekcie i mają na celu określenie skali zainteresowania mieszkańców montażem w/w instalacji na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Zapisy prowadzone będą w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 5 w pok. nr 1 (parter) w godz 7.30 -15.30.    
    Od dnia 14 marca do 25 marca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie rozpocznie się nabór „właściwy”, tj. przyjmowanie deklaracji  uczestnictwa mieszkańców w Projekcie.

BURMISTRZ TARNOGRODU

(-) mgr inż. Eugeniusz Stróż

 loga RPO woj lub unia