Uzupełniający nabór wniosków dot. utylizacji azbestu

Uzupełniający nabór wniosków dot. utylizacji azbestu

Czytany 1153 razy | poniedziałek, 21 marzec 2016

URZĄD MIEJSKI W TARNOGRODZIE informuje mieszkańców gminy, iż Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu Lokalne Biuro Projektu ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania", w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych, w dniach od 18 do 29 kwietnia 2016 r. przeprowadzi nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.
W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie pok. nr 1 i 12 oraz klikając tu: Wniosek dla osób fizycznych i składać w ww. terminie w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie p. nr 1 lub 8. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kserokopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju  wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem azbestu.

Broszura - usuwanie azbestu

Ulotka - usuwanie azbestu