Stypendyści z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie

Stypendyści z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie

Czytany 1347 razy | środa, 13 kwiecień 2016

Wręczenie certyfikatów otrzymania Stypendium Burmistrza Tarnogrodu za wyniki w nauce uczniom Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie odbyło się 7 kwietnia 2016 roku.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, Zastępca Burmistrza Tomasz Rogala, Dyrektor Szkoły Janusz Skubisz, zaproszeni Rodzice oraz nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie. stypendysci pg 2016

Do każdego działania człowiek potrzebuje motywacji. Zatem każdy uczeń musi sobie ciągle odpowiadać na pytanie: Dlaczego się uczę? Dlaczego chodzę do szkoły? Należy sobie przy tym uświadomić, że nauka dla ucznia jest tym, czym dla dorosłych praca zawodowa. Wymaga zatem odpowiedniej dojrzałości społecznej i sprawności intelektualnej.

Często zdarza się, by zmotywować ucznia do nauki stosuje się różnego rodzaju nagrody. Trzeba jednak bardzo uważać, by nagroda nie stała się celem samym w sobie. Nagroda zatem powinna być potwierdzeniem znaczących i cennych osiągnięć ucznia i nie stanowić jedynie celu, do którego się uparcie dąży.

Uczeń musi wiedzieć, że zdobywanie nauki jest jego szansą na rozwój, oknem na świat, przygotowuje do umiejętności wykonywania zawodu w życiu dorosłym. Doświadczenie uczy, że oprócz nagradzania najbardziej skuteczną formą mobilizowania dzieci do nauki jest ścisła, dojrzała i rzetelna współpraca rodziców i nauczycieli, uwzględniająca możliwości dziecka i troskę o jego rozwój. Dlatego też dzisiejsze spotkanie odbywa się po zakończeniu I półrocza i ma przede wszystkim na celu nagrodzenie tych uczniów, którzy w tym czasie osiągnęli najwyższe wyniki w nauce:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Średnia ocen
1. Wojciech Łogin 1a 4,93
2. Wojciech Majcher 1c 4,92
3. Maciej Komosa 1c 4,85
4. Rafał Sarzyński 3c 5,0
5. Jakub Grasza 2c 4,93
6. Gabriela Jachimowicz 2c 4,93
7. Iwona Karczmarczyk 2c 4,93
8. Natalia Kuc 3b 4,87