Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Tarnogród

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Tarnogród

Czytany 1037 razy | poniedziałek, 21 listopad 2016

Tarnogród, dnia 21.11.2016 r.

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów
nie będących własnością Skarbu Państwa
obrębów ewidencyjnych gminy Tarnogród

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2015 poz. 349, 671, 1322, 2100 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Tarnogród od dnia 21 listopada 2016 r.  do dnia 19 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami, pokój nr 10, I piętro, w godzinach pracy Urzędu 8°° - 15°°.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2017 r.

Informuję ponadto, że  projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.

Z up. Burmistrza Tarnogrodu
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Środowiska i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Roman Strus

Wzór druku zgłoszania uwag.