Omówienie sytuacji związanej z zaprzestaniem świadczenia usług medycznych - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez ARION Szpitale S.P. z o.o. ZOZ Biłgoraj w szpitalu w Tarnogrodzie

Omówienie sytuacji związanej z zaprzestaniem świadczenia usług medycznych - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez ARION Szpitale S.P. z o.o. ZOZ Biłgoraj w szpitalu w Tarnogrodzie

Czytany 906 razy | czwartek, 08 grudzień 2016

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 11.oo w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie (sala klubowa) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społecznej oraz Komisji Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tarnogrodzie, którego tematem będzie:
Omówienie sytuacji związanej z zaprzestaniem świadczenia usług medycznych - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez ARION Szpitale S.P. z o.o. ZOZ Biłgoraj w szpitalu w Tarnogrodzie.
W związku z dużym zainteresowanie społeczeństwa zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Piotr Marczak

Tarnogród, dnia 8 grudnia 2016 r.