Lokalny Program Rewitalizacji  dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022

Czytany 1034 razy | piątek, 09 grudzień 2016

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Gmina Tarnogród  w dniu 29 listopada 2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej, przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022, którego celem jest ożywienie zdegradowanych miejskich i wiejskich obszarów Gminy Tarnogród. Opracowanie dokumentu jest niezbędne ze względu na zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze obszaru.
Dokument będzie stanowił formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Jednym z istotnych etapów procesu rewitalizacji Gminy Tarnogród są konsultacje społeczne, dzięki którym zebrane informacje, opinie i uwagi pozwolą na wyznaczenie obszarów objętych rewitalizacją i identyfikację przedsięwzięć do realizacji.
Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.
Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 19 grudnia 2016 r. o godzinie 16:00 w Pensjonacie „Nad Złota Nitką” mieszczącym się w Tarnogrodzie przy ul. Rynek 79.
Pierwsza część spotkania będzie obejmowała prezentację Gminy Tarnogród w formie liczb, map i diagramów. Druga cześć to warsztaty na których zidentyfikujemy główne problemy i potencjały Gminy Tarnogród (z wykorzystaniem metody warsztatów przyszłościowych).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


AGENDA PIERWSZEGO SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

W RAMACH OPRACOWANIA
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TARNOGRÓD NA LATA 2016-2022

16:00 – 16:10    Otwarcie spotkania i powitanie uczestników
16:10 – 16:20    Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020
16:20 – 16:30    Diagnoza Gminy Tarnogród w liczbach – diagramy i mapy
16:30 – 17:30    Warsztaty przyszłościowe (warsztatowa metoda wypracowania pomysłów i rozwiązań) – identyfikacja problemów i potencjałów Gminy Tarnogród

mapa gminy

 

Prezentacja z pierwszego spotkania informacyjno-konsultacyjnego odbytego dnia 19 grudnia 2016 r.