Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 - konsultacje 2

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 - konsultacje 2

Czytany 839 razy | czwartek, 26 styczeń 2017

ZAPROSZENIE

Spotkanie konsultacyjne
w sprawie wizji rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Tarnogród

Burmistrz Tarnogrodu serdecznie zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022. Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 lutego 2017 r. o godzinie 10:00 w Pensjonacie „Nad Złotą Nitką” mieszczącym się w Tarnogrodzie przy ul. Rynek 79.
Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.
Pierwsza część spotkania będzie obejmowała prezentację wstępnie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Tarnogród. Następnie przybliżymy Państwu zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz zaprezentujemy „kartę projektu” formularz pozwalający na zgłoszenie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022.
Spotkanie zakończy gra: Karty rozmowy (Democs) pozwalające na ustalenie celów obszaru rewitalizacji.

mapka 2

Agenda II spotkania konsultacyjnego:

WIZJA ROZWOJU OBSZARU REWITALIZACJI
GMINY TARNOGRÓD

2 lutego 2017 r. godz. 10:00
Pensjonat „Nad Złotą Nitką”

10.00-10.15
     Otwarcie spotkania i powitanie uczestników przez Władze Gminy

10.15-11.00

  1. Zasady delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  2. Prezentacja delimitacji obszaru zdegradowanego Gminy Tarnogród.
  3. Prezentacja delimitacji obszaru rewitalizacji Gminy Tarnogród.
  4. Podstawowe zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

11.00-11.15
     Przerwa
11.15-12.00
     Karty rozmowy (Democs) – metoda identyfikująca cele obszaru rewitalizacji Gminy Tarnogród.
     Prezentacja propozycji celów oraz wyników warsztatów przyszłościowych przeprowadzonych na I spotkaniu konsultacyjnym.
12.00-12.15
     Podsumowanie i zakończenie.