LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI - Trzecie spotkanie konsultacyjne

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI - Trzecie spotkanie konsultacyjne

Czytany 884 razy | środa, 12 kwiecień 2017

Burmistrz Tarnogrodu serdecznie zaprasza

mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i państwowych, przedsiębiorców oraz wszystkie zainteresowane procesem rewitalizacji osoby na ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022.

ZAPROSZENIE

Trzecie spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Tarnogrodu serdecznie zaprasza mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i państwowych, przedsiębiorców oraz wszystkie zainteresowane procesem rewitalizacji osoby na ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00 w Pensjonacie „Nad Złota Nitką”, mieszczącym się w Tarnogrodzie przy ul. Rynek 79.


rynek rewitRewitalizacja parku miejskiego

Spotkanie będzie obejmowało prezentację zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych wraz z analizą możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiony zostanie również proces wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022.
Następnie zostaną zaprezentowane wstępne założenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania parku miejskiego.
Spotkanie zakończą warsztaty „Charrette”, których celem będzie podjęcie partnerskiej dyskusji pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi procesem rewitalizacji na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Agenda spotkania stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Agenda III spotkania konsultacyjnego

20 kwietnia 2017 r. godz. 11:00

Pensjonat „Nad Złota Nitką” w Tarnogrodzie ul. Rynek 79.

11:00-11:15 Otwarcie spotkania
11:15- 12:15
  1. 1.Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne planowane w ramach LPR
  2. 2.Proces wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
  3. 3.Prezentacja Projektu Koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej zagospodarowania parku miejskiego w Tarnogrodzie
12:15-12:30 Przerwa
12:30-13:00 Warsztaty Charrette – dyskusja na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych
13:00-13:15 Podsumowanie i zakończenie