Misterium: "Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa"

Misterium: "Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa"

Czytany 949 razy | piątek, 14 kwiecień 2017

 

Misterium: "Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa"

W atmosferę Świąt Wielkiej Nocy wprowadzili nas uczniowie i absolwenci Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, którzy 2 kwietnia 2017 r. wystawili na scenie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Misterium Męki Pańskiej pt. „Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

W sześciu scenach pokazali ostatnie godziny życia Jezusa oraz triumf Jego Zmartwychwstania, szczególnie nad Jeziorem Galilejskim, gdzie Jezus spotyka Piotra i pyta go trzykrotnie o miłość, po czym przekazuje mu władzę kluczy.

Pełną wzruszenia była scena, gdy Jezus stanął przed Piłatem oskarżany przez tłum i dostojników żydowskich oraz arcykapłanów, a ostatecznie rzymscy żołnierze powiedli Go na Golgotę. Maryja, Weronika i płaczące Niewiasty wyszły na drogę krzyżową naprzeciw Skazańca dźwigającego krzyż. Nadto Szymon Cyrenejczyk, wprawdzie przymuszony, ale wspierał w dźwiganiu krzyża nieznanego mu Jezusa z Nazaretu.

Kulminacyjnym momentem była scena, kiedy Zmartwychwstały Jezus, pełen potęgi i blasku, w otoczeniu Apostołów, swojej Matki i kobiet, które usługiwały podczas Jego misji, ukazał się jako Zwycięzca zła i śmierci oraz pełen dostojeństwa ogłosił „Pokój Wam, Odwagi, nie bójcie się, Ja Jestem.” To zapewnienie Jezusa jest nieustannie żywe i pewne, gdyż "JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM I NA WIEKI" – /Hebr.13:8/

W przedsięwzięciu wzięło udział 50 uczniów, którzy odegrali role Apostołów, żołnierzy, ludzi z tłumu żyjących ponad dwa tysiące lat temu. Poszczególne sceny przeplatane były pieśniami pasyjnymi i piosenkami religijnymi.W roli głównej wystąpił ksiądz Grzegorz Szlązak, a oprawę muzyczną przygotował pan Andrzeje Kusiak. Elementy Dekoracji przygotowała pani Magdalena Futoma. Opieka nad młodzieżą w czasie prób i występu: Panie:Jolanta Grelak, Małgorzata Zając, Teresa Okapiec. Reżyseria i scenariusz: s. Jadwiga Anna Tabor. Dziękujemy księdzu dziekanowi Jerzemu Tworkowi za duchowe wsparcie i ogłoszenia naszego występu, panu dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie Januszowi Skubiszowi za wspieranie inicjatyw młodzieżowych.

Należy podkreślić, że Misterium to bardzo dobry sposób ewangelizacji ludzi młodych przez ludzi młodych. To odpowiedz na wołanie św. Jana Pawła II, to głoszenie Jezusa Chrystusa w nowy, ciekawy dla młodzieży i odbiorców sposób.

Na zakończenie ks. dziekan Jerzy Tworek podkreślał wyjątkowe znaczenie Misterium:Czy możemy sobie wyobrazić piękniejszy wieczór w 12. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II jak ten, który wspólnie przeżyliśmy. Jan Paweł II cały swym życiem świadczył o Chrystusie, wzywał każdego z nas abyśmy drogą wiary, drogą miłości, drogą Jezusa Chrystusa szli w naszej codzienności. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego wydarzenia wiary”.

Niech Chrystus Zmartwychwstały, pełen potęgi i chwały napełni nasze serca nadzieją na nadchodzące dni zmagania się z codziennością życia.

(s. Jadwiga Anna Tabor)


 

Misterium Męki Pańskiej