Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Czytany 740 razy | środa, 26 kwiecień 2017

O G Ł O S Z E N I E

     Urząd Miejski w Tarnogrodzie informuje, że prowadzi nabór oświadczeń rolników dotyczących uszkodzeń upraw spowodowanych klęską przymrozków wiosennych. W oświadczeniach należy wpisywać wszystkie uprawy w gospodarstwie zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie złożonym do ARiMR w roku 2017 oraz zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie.
Do oświadczenia musi być dołączona kserokopia wniosku o dopłaty.
Komisja powołana przez Wojewodę sporządza protokół, w którym wyliczone jest obniżenie dochodu z całego gospodarstwa.
Obniżenie dochodu musi przekroczyć 30% dochodu całego gospodarstwa co umożliwi uzyskanie przez wnioskodawcę kredytu na wznowienie produkcji.
Druki oświadczeń można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (pok. nr 1) albo klikając na link na dole informacji. Oświadczenia należy składać w UM w Tarnogrodzie (pok. nr 1).

Burmistrz Tarnogrodu

(-) mgr inż. Eugeniusz Stróż

Oświadczenie rolnika - dotyczy produkcji roślinnej

Oświadczenie rolnika - dotyczy produkcji zwierzęcej