Przebudowa drogi gminnej Przedmieście Płuskie Zachód

Przebudowa drogi gminnej Przedmieście Płuskie Zachód

Czytany 806 razy | wtorek, 16 maj 2017

 

 I N F O R M A C J A

     W związku z § 14 Umowy nr 52 z dnia 13 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Tarnogród, dotyczącym informacji o realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109526L w Tarnogrodzie, Przedmieście Płuskie Zachód w km 0+010 – 1+420", realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, uprzejmie informuję, że:
1. Łączny koszt kwalifikowany zadania wynosi: 1.115.887,23 zł;
2. Kwota dotacji: 557.943,00 zł;
3. Wkład własny Gminy Tarnogród: 557.944,23 zł;
4. Wykonawca zadania (wybrany na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych): PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH Sp. z o. o., 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 54;
5. Termin wykonania zadania: 1 sierpień 2017 r.