Tarnogrodzkie Przedszkolaki - wycieczki edukacyjne

Tarnogrodzkie Przedszkolaki - wycieczki edukacyjne

Czytany 711 razy | wtorek, 27 czerwiec 2017

W ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WL w Lublinie na lata 2014–2020 pn.: „TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI”, dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie uczestniczyły w dwóch wyjazdach edukacyjnych, zaplanowanych jako element kształcenia podnoszący ich kompetencje społeczno-emocjonalne.

6. czerwca 2017 r. 113 dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie wyjechało na wycieczkę do mini skansenu w Obszy. Wyjazd rozpoczął się od zwiedzania XVIII-wiecznego skansenu, gdzie w pełni przystosowana do użytku chata z epoki wiernie oddaje staropolski klimat. Muzeum na wolnym powietrzu przypomina roztoczańską wieś sprzed wieków, a rozliczne stare detale dodatkowo podkreślają charakter tego szczególnego miejsca.

Podczas warsztatów Pieczenia Chleba, dzieci i ich opiekunowie zapoznali się z procesem jego wyrabiania i pieczenia. Przedszkolaki miały okazję samodzielnie wyrabiać ciasto, mogły również dowiedzieć się, jak w dawnych czasach wytwarzano masło. Prezentacja zakończyła się degustacją produktów.

Następną atrakcją przygotowaną dla dzieci było spotkanie edukacyjne z pszczelarzem. Zajęcia te miały na celu zapoznanie przedszkolaków z życiem pszczół i ich ogromną rolą, jaką pełnią w środowisku naturalnym. Dzieci poznały pracę pszczelarza, dowiedziały się jak wygląda podział ról i organizacja życia w pszczelej rodzinie, poznały zasady bezpiecznego kontaktu z owadami, przymierzały również stroje pszczelarskie i degustowały miód.  
            Dużym przeżyciem było zwiedzenie mini stadniny koni różnych ras i maści. Poznanie pracy w stajni, zapoznanie się z końmi, pokaz czyszczenia i siodłania konia, wszystko to stanowiło zachętę do odkrywania dalszych przygód. Najmłodszym z pewnością spodobały się zespołowe gry na świeżym powietrzu, w których brali udział podzieleni na drużyny oraz odpoczynek na placu zabaw.

Kolejną okazją dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie do wyrównania szans edukacyjnych w procesie rozwijania ich umiejętności był wyjazd edukacyjny do Janowa Lubelskiego. W ramach Projektu pn. „TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI” (RPO WL 2016-2020) została zorganizowana wycieczka do Parku Rekreacji „ZOOM NATURY” w Janowie Lubelskim. Przedszkolaki zostały podzielone na dwie grupy, z których pierwsza w liczbie 23 osób (najmłodsze dzieci) była na wycieczce 27 maja br., natomiast druga grupa licząca 81 dzieci – 20 czerwca 2017 r.

Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzenie wystawy przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, składającej się z trzech części: przyrodniczej (ogólna charakterystyka zwierząt, ptaków oraz roślin występujących w Lasach Janowskich), historyczno-kulturowej (rys historyczny, zwiedzanie pracowni garncarskiej, prezentacja znalezisk archeologicznych), gospodarka leśna (charakterystyka pracy leśnika, informacje nt. szkodników leśnych). Podczas zwiedzania ekspozycji dzieci zdobyły ogólne podstawy wiedzy przyrodniczej: informacje na temat ochrony przyrody i funkcjonowania lasów. Wystawa pomogła utrwalić umiejętności rozpoznawania wyglądu zwierząt, pogłębiła wiedzę na temat zwyczajów, sposobu odżywiania się oraz odgłosów jakie wydają zwierzęta, zachęciła do rozwijania zainteresowań przyrodniczych wśród najmłodszych.

W Parku przedszkolaki chętnie rozwijały zmysł równowagi i ćwiczyły gibkość, biorąc udział w zajęciach sprawnościowych na dmuchańcach. Kolejną atrakcją przygotowaną dla dzieci była gra terenowa, gdzie bawiąc się w poszukiwaczy skarbów, przedszkolaki zdobywały słodkie fanty.

Po konsumpcji obiadu i krótkiej regeneracji, dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie odkrywały uroki parku linowego, gdzie specjalnie dla najmłodszych przygotowano trasę linową z przeszkodami w postaci różnego rodzaju grzybków, podestów, siatek, obręczy i tuneli, a pełne bezpieczeństwo zapewniła siatka asekuracyjna chroniąca przedszkolaki na całej trasie.

Udział dzieci w wyjazdach edukacyjnych sfinansowany został przez Gminę Tarnogród ze środków Projektu pn. „TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WL na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna.

Obie wycieczki stanowiły dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie cenną formę edukacji, szczególnie w zakresie rozwijania kompetencji społecznych (związanych np. ze zdolnością współpracy z rówieśnikami, czy radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych).

 

Wycieczka do ObszyWycieczka do Janowa Lubelskiego