Książka autorstwa Jana Krasowskiego i Mariana Krasowskiego pt. „Luchów, stąd nasz ród – wspomnienia ojca i syna”

Książka autorstwa Jana Krasowskiego i Mariana Krasowskiego pt. „Luchów, stąd nasz ród – wspomnienia ojca i syna”

Czytany 1140 razy | środa, 05 lipiec 2017

    

okladka stad nasz rodPod koniec czerwca b.r. wydana została książka autorstwa Jana Krasowskiego i Mariana Krasowskiego pt. „Luchów, stąd nasz ród – wspomnienia ojca i syna”. Jest to spisana na kanwie pamiętników swoista monografia Luchowa i jego mieszkańców dotkniętych tragedią przymusowego wysiedlenia w czasie II wojny światowej.
     Autor, tej liczącej ponad 400 stron,  niezwykle cennej publikacji dr inż. Marian Krasowski ur. w 1933 r. pochodzi z Luchowa Górnego. W 1943 roku wieś objęto przymusowym wysiedleniem w ramach działań nazistowskiego Generalnego Planu Wschodniego. Wraz z rodziną trafił do obozów przesiedleńczych w Zamościu, Lublinie, Wrocławiu i Gryfinie Śląskim. Szczęśliwie udało mu się wrócić do Luchowa Górnego i wraz z rodzicami zacząć życie od nowa. Po ukończeniu studiów pracował w przedsiębiorstwach przemysłowych, m.in. kierował procesem organizacji budowy i uruchomienia Fabryki Okładzin Ciernych w Markach k/Warszawy, został dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, był także pracownikiem naukowym instytutów badawczych.
O książce sam autor pisze: „Jestem przekonany, że książka zainteresuje nie tylko mieszkańców naszej wsi. Wierzę, że książka jako przyczynek do historii Zamojszczyzny posłuży uczniom i badaczom do pogłębionych badań tego zagadnienia. Nie napisałem tych pamiętników dla próżnej przyjemności mówienia o sobie. Dzisiejsze pokolenie żyje w zupełnie innym świecie i dla nich ta książka będzie świadectwem epoki”.
     Książka ukazała się m.in. dzięki wsparciu Burmistrza Tarnogrodu mgr inż. Eugeniusz Stróża oraz Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. Zainteresowani mogą nabyć książkę w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie w cenie 30 PLN – informacje w sekretariacie UM. Zapraszamy do zakupu i lektury.