XXX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 857 razy | wtorek, 22 sierpień 2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 14oo
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
XXX w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany nazwy ulic:
a) w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na ulicę 3 Maja w Tarnogrodzie,
b) w sprawie zmiany nazwy ulicy Manifestu PKWN na ulicę Klonowa w Tarnogrodzie,
c) w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Armii Wojska Polskiego na ulicę Wojska Polskiego w Tarnogrodzie,
d) w sprawie zmiany nazwy ulicy Dechnika na ulicę Zacisze w Tarnogrodzie,
e) w sprawie zmiany nazwy ulicy 22-lipca na ulicę Jana Pawła II w Tarnogrodzie.
7. Sprawy różne.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Piotr Marczak