XXXI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 783 razy | wtorek, 12 wrzesień 2017

 Z A W I A D O M I E N I E


ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
że w dniu 14 września 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się XXXI w bieżącej kadencji nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zmiany w budżecie na rok 2017.
6. Sprawy różne.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Piotr Marczak