70. rocznica pacyfikacji Tarnogrodu

70. rocznica pacyfikacji Tarnogrodu

Czytany 2647 razy | czwartek, 13 czerwiec 2013

W dniu 30 czerwca 2013 r. w Tarnogrodzie odbyły się uroczystości 70. rocznicy pacyfikacji Tarnogrodu.

Tragiczne wydarzenia okresu II wojny światowej dotknęły wielu mieszkańców Tarnogrodu i okolic oraz trwale wpłynęły na dalsze losy i rozwój naszych miejscowości. W czerwcu 1943 r. Niemcy rozpoczęli pacyfikację powiatu biłgorajskiego. Tarnogród przeszedł dwie serie wysiedleń. 30 czerwca 1943 r. otoczono miasto wojskiem i przystąpiono do wysiedlenia Polaków. Wszystkich ludzi spędzono na rynek. W akcji obok żandarmów uczestniczyli ukraińscy policjanci. Zgromadzonych ludzi ciężarówkami wywożono na stacje kolejową w Lubaczowi, a następnie bydlęcymi wagonami zostali przetransportowani do obozu w Zwierzyńcu skąd kierowano ich na Zamojską Rotundę, czy do obozu na Majdanku w Lublinie.
Ogółem z Tarnogrodu wywieziono 478 polskich rodzin, z czego większość trafiła na przymusowe roboty do Niemiec lub Austrii (niekompletna lista sporządzona przez ks. dra Wincentego Depczyńskiego zawiera nazwiska 226 rodzin, które trafiły do przymusowej pracy na terenach III Rzeszy). Spośród wysiedlonych mieszkańców Tarnogrodu w Niemczech zginęło 17 osób, w obozach śmierci życie straciło 7 osób, a w innych okupacyjnych okolicznościach zginęło 26 osób.

Dokładnie w 70. rocznicę tych pamiętnych wydarzeń 30 czerwca 2013 r. władze samorządowe oraz Kombatanci z Tarnogrodu we współpracy z Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury oraz Szkoła Podstawową w Tarnogrodzie zorganizowały uroczyste obchody.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki na placu przy TOK, po czym przy akompaniamencie Tarnogrodzkiej Strażackiej Orkiestry Dętej zgromadzeni przeszli pod pomnik upamiętniający wysiedlenie tarnogrodzian. Tam zostały zapalone symboliczne znicze, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wśród delegacji były:
- Władze samorządowe reprezentowane przez Burmistrza Eugeniusza Stróża wraz z Z-cą Tomaszem Rogalą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Pawlikiem.
- Stowarzyszenie Kombatantów RP i Osób Represjonowanych Koło w Tarnogrodzie,
- Związek Inwalidów Wojennych w Biłgoraju,
- Związek Kombatantów z Biszczy,
- Związek Kombatantów z Księżpola,
- Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Tarnogrodzie,
- Związek Kombatantów w Łukowej,
- Stowarzyszenie Ziemi Biłgorajskiej w Aleksandrowie,
- Tarnogrodzkie Stowarzyszenie Patriotyczne w Tarnogrodzie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnogrodzie.
- Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie,
- Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu Pierwszym,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie.

Wśród przybyłych gości znajdowała się Pani Poseł Genowefa Tokarska. Wojewodę Lubelskiego reprezentował Pan Krzysztof Szwal, natomiast Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Eugeniusz Polakowski. Przedstawicielem Starostwa Powiatu Biłgorajskiego był Pan Józef Czarny – członek Zarządu oraz Pan Andrzej Żychowski Kierownik Działu Geodezji. Na uroczystości przybyła również Pani Wanda Żychowska – Zastępca Wójta Potok Górny oraz Czesław Larwa – Sołtys Różańca Drugiego.
Następnie wszyscy udali się na Mszę Świętą do kościoła parafialnego. Koncelebrę sprawował ks. prałat Ryszard Lis wraz z ks. prałatem Edwardem Ludwickim i ks. dziekanem Jerzym Tworkiem.

Po mszy św. w sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury odbył się montaż słowno – muzyczny „Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, łąki i pola...". Okolicznościowe przemówienia wygłosiła ucząca historii w Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie P. Wanda Fusiarz. Głos zabrali również zgromadzeni goście. Wzruszające przedstawienie w którym udział wzięli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie zakończyło program uroczystości.
W imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż podziękował wszystkim przybyłym gościom za udział w rocznicowych uroczystościach, złożył cześć pamięci wszystkim ofiarom działań wojennych.