Szansa na realizację Programu Mieszkanie Plus w Tarnogrodzie

Szansa na realizację Programu Mieszkanie Plus w Tarnogrodzie

Czytany 559 razy | wtorek, 19 grudzień 2017

W dniu 14 grudnia b.r., na stadionie PGE Narodowy Ministerstwo Infrastruktury zorganizowało konferencję „Mieszkanie Plus wczoraj i dziś”. Podczas spotkania Gmina Tarnogród znalazła się  w gronie 28 samorządów, które podpisały list intencyjny w sprawie inwestycji w ramach rządowego Programu Mieszkanie Plus.  
Otwierając konferencję minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że jest to kolejna prorodzinna inicjatywa rządu, a jej celem jest stworzenie warunków każdemu – niezależnie od zdolności kredytowej – do godnego mieszkania. Program budowy mieszkań pod wynajem ma umożliwić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych także w mniejszych gminach.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wskazywała na komplementarność działań rządu i uzupełniający charakter programu Mieszkanie Plus oraz programu 500 plus. Zwróciła jednocześnie uwagę, że działania te mają bezpośredni związek z rozwojem infrastruktury społecznej w naszym kraju.
O wadze programu świadczy liczne przybycie na konferencję przedstawicieli rządu, parlamentarzystów oraz samorządowców.
Porozumienie dotyczące inwestycji w naszej gminie zostało podpisane przez zastępcę burmistrza Tarnogrodu - Tomasza Rogalę, wiceministra infrastruktury i budownictwa, pełnomocnika rządu ds. budowy mieszkań  - Tomasza Żuchowskiego oraz pełnomocnika ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości - Tomasza Tomalę. Gmina przystępując do programu deklaruje potrzebę wybudowania na terenie Tarnogrodu 16 – 20 mieszkań. Zaznaczmy, że podpisanie listów nie oznacza, że inwestycje na pewno zostaną zrealizowane. Gminy czekają na szczegóły, w tym związane z finansowaniem inwestycji. Jednak, jak podkreśla z-ca burmistrza Tomasz Rogala - intencją stron jest, by w ciągu 6 miesięcy od podpisania listu intencyjnego została podpisana umowa inwestycyjna.
Burmistrz Eugeniusz Stróż, deklaruje jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, aby program w Tarnogrodzie był realizowany. Jest to szansa na poprawę warunków mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a jednocześnie rozwój gminy. Dysponując odpowiednim terenem w okolicy ul. Pogodnej i Lubaczowskiej widzimy realne możliwości dla konkretnych działań – mówi burmistrz Eugeniusz Stróż.
Program Mieszkanie Plus zakłada, że wysokość czynszu w tych mieszkaniach będzie określana rozporządzeniem Rady Ministrów. Takie mieszkanie będzie można docelowo wykupić, albo tylko długoterminowo wynajmować, nie są to jednak mieszkania komunalne czy socjalne. Ponadto wybudowane obiekty w części mogą mieć charakter komercyjny np. usługowy – jako uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowej.

 

DSC 1511   DSC 1514   DSC 1515
         
DSC 1518   DSC 1521   DSC 1535
         
DSC 1537   DSC 1543   DSC 1544
         
6781m