Mały Konkurs Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski

Czytany 2492 razy | poniedziałek, 29 kwiecień 2013

W dniu 22. kwietnia 2013 r. w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się 32. Mały Konkurs Recytatorski. Eliminacje gminne Konkursu odbiegały od ubiegłorocznych przede wszystkim doborem repertuaru. Celem Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego od kilkunastu lat jest niezmiennie rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa i zapoznanie z dziełami polskiej poezji. Z pewnością ten cel został osiągnięty również w tym roku. Konkurs jest otwarty na wszelkie formy upowszechniające kulturę słowa, twórcze poszukiwania i autentyczność wypowiedzi. Wszyscy spotykamy się na codzień ze zjawiskiem degradacji języka ojczystego. Pragniemy, aby konkursowe spotkania zwróciły uwagę na piękno słowa i elementarne wartości kultury. Sztuka mówienia i interpretacji tekstów jest trudną umiejętnością i należy ją „praktykować" wiele lat. Jury dokonując oceny recytatorów brało pod uwagę dobór i rozumienie tekstu, oryginalność interpretacji utworu, dykcję, opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI. W pierwszej kategorii komisja wytypowała jednego zwycięzcę, który będzie reprezentować naszą gminę w powiecie biłgorajskim: Natalię Fusiarz SP Tarnogród.

W drugiej kategorii wiekowej gminę Tarnogród reprezentować będzie Filip Larwa z SP Tarnogród.

Skład Komisji Konkursowej:

1. Agnieszka Tomaszewska - Instruktor Biłgorajskiego Centrum Kultury
2. Renata Ćwik - dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
3. Katarzyna Magoch - Instruktor TOK