XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 615 razy | piątek, 09 luty 2018

 


Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Tarnogród,
że w dniu 16. lutego r. (piątek) o godz. 1400
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
 odbędzie się
XXXIV w bieżącej kadencji
sesja
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Tarnogród realizacji zadania publicznego Gminy Biszcza w zakresie pomocy społecznej, polegającego na przyjmowaniu mieszkańców Gminy Biszcza do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie;

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Tarnogród realizacji zadania publicznego Gminy Potok Górny w zakresie pomocy społecznej, polegającego na przyjmowaniu mieszkańców Gminy Potok Górny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie;

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Tarnogród realizacji zadania publicznego Miasta Biłgoraj w zakresie pomocy społecznej, polegającego na przyjmowaniu mieszkańców Miasta Biłgoraj do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie;

d) ustalenia kryteriów  na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnogród;

e) zmiany nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie.

7. Przyjęcie informacji o działalności:

a) Tarnogrodzkiego Ośrodka Kulturalnego wraz z kalendarzem imprez na 2018 r.

b) Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z planem pracy na 2018 r.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

10. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Piotr Marczak