AED w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie

AED w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie

Czytany 386 razy | poniedziałek, 19 luty 2018

 

Dzięki wspólnym działaniom Szkolnego Klubu Wolontariatu i Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie mających na celu zebranie środków oraz wsparciu finansowemu Burmistrza i Rady Miejskiej w Tarnogrodzie został zakupiony i zamontowany defibrylator. Urządzenie AED znajduje się na korytarzu obok wejścia do szkoły. Uczniowie i nauczyciele na podstawie filmu instruktażowego zostali wstępnie zapoznani z zasadami użycia sprzętu ratującego życie. W niedługim czasie odbędzie się szkolenie praktyczne.

AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny jest urządzeniem, które analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o konieczności defibrylacji. Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca. W większości przypadków nagłego zatrzymania krążenia możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.