XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 500 razy | wtorek, 07 sierpień 2018

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD

że w dniu 9 sierpnia (czwartek) o godz. 14oo

w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie

odbędzie się

XXXIX w bieżącej kadencji nadzwyczajna

sesja

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

7. Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Marczak