XL sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XL sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 349 razy | piątek, 31 sierpień 2018

 
ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 7. września (piątek) o godz. 14.oo
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
odbędzie się
XL w bieżącej kadencji
sesja
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Przyjęcie informacji Burmistrza z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów;
b) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnogród;
c) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tarnogrodzie - w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
e) uchwały budżetowej na 2018 r.
8. Przyjęcie informacji o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
9. Przyjęcie informacji o działalności TZK sp. z o.o.
10. Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Marczak