XLI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XLI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 447 razy | piątek, 05 październik 2018

Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
że w dniu 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 12.oo
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
 odbędzie się
XLI w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie;
b) zmiany Uchwały Nr XXXIII/193/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
c)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
d) uchwały budżetowej na 2018 r.
7. Przyjęcie informacji o działalności podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy.
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Marczak