I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 680 razy | środa, 14 listopad 2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 21 listopada (środa) 2018 r. o godz. 14:00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
odbędzie się
I w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści w art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór wiceprzewodniczącego/cych Rady Miejskiej.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Tarnogrodu

(-) mgr inż. Eugeniusz Stróż