II sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

II sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 974 razy | piątek, 30 listopad 2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 7 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 1600
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
 odbędzie się
II w bieżącej kadencji
sesja
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

    

Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnogrodzie;
b) powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.
6. Sprawy różne.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz