Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Czytany 503 razy | piątek, 04 styczeń 2019

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Więcej informacji:

http://www.mops.tarnogrod.pl/karta-duzej-rodziny.html

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne