Odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

Odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

Czytany 205 razy | piątek, 15 marzec 2019

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dot. odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku, Urząd Miejski w Tarnogrodzie informuje, iż wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 rok nie zmieniły się.

Wynoszą one odpowiednio:

Za odpady zbierane w sposób selektywny:
- gospodarstwo 1 osobowe: 11,00 zł miesięcznie (33,00 zł kwartalnie),
- gospodarstwo 2 osobowe: 18,00 zł miesięcznie (54,00 zł kwartalnie),
- gospodarstwo 3-5 osób: 25,00 zł miesięcznie (75,00 zł kwartalnie),
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe: 30,00 zł miesięcznie (90,00 zł kwartalnie).
Za odpady zbierane w sposób nieselektywny:
- gospodarstwo 1 osobowe: 23,00 zł miesięcznie (69,00 zł kwartalnie),
- gospodarstwo 2 osobowe: 34,50 zł miesięcznie (103,50 zł kwartalnie),
- gospodarstwo 3-5 osób: 48,00 zł miesięcznie (144,00 zł kwartalnie),
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe: 57,50 zł miesięcznie (172,50 zł kwartalnie).

Jednocześnie przypominamy, iż wpłat należy dokonywać kwartalnie, w terminach:
- za I kwartał do 15 marca,
- za II kwartał do 15 czerwca,
- za III kwartał do 15 września,
- za IV kwartał do 15 grudnia.
Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat:
BS w Tarnogrodzie 30 9637 0001 2001 0000 0404 0002
W tytule przelewu, wraz z dopiskiem „Opłata za śmieci”, należy podawać imię, nazwisko i adres nieruchomości, za którą uiszcza się opłatę.