„Wzrost kompetencji cyfrowych w Gminie Tarnogród”

„Wzrost kompetencji cyfrowych w Gminie Tarnogród”

Czytany 247 razy | środa, 29 maj 2019

W kwietniu br. Gmina Tarnogród podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 13/8/2019 na realizację Projektu pn. „Wzrost kompetencji cyfrowych w Gminie Tarnogródw ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo - Wschodniej” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Celem głównym mikroprojektu, jest rozwój kompetencji cyfrowych, zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych, dla osób które ukończyły 25 rok życia i zamieszkują teren Gminy Tarnogród. Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie każdej z miejscowości (informacja o miejscu i terminach szkoleń zostanie udostępniona po wyłonieniu uczestników szkoleń i ustaleniu ich harmonogramu) w dwóch tematycznie modułach tj. Rolnik w sieci i Rodzic w Internecie. Głównym założeniem działań szkoleniowych dla mieszkańców jest rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet, nabycie umiejętności korzystania z e-usług (poprzez naukę obsługi komputera i Internetu jak też rozwijanie umiejętności znacznie bardziej zaawansowanych), a także stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Nabycie przez uczestników szkoleń umiejętności korzystania z e-usług, umiejętności wyszukiwania informacji, sprawnego posługiwania się komputerem, będą niewątpliwie przydatne w życiu codziennym.

Szkolenia zostaną przeprowadzone do końca lipca 2019 r. Szczegółowe informacje na temat realizacji mikroprojektu dostępne są w Biurze Projektu tj. w Urzędzie Miejskim w Ternogrodzie ul. Kościuszki 5, pokój nr 6 (parter) tel. 84 6897161, wew. 25.

logo ue