Nowe brzmienie Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej już wkrótce!

Nowe brzmienie Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej już wkrótce!

Czytany 1170 razy | piątek, 14 czerwiec 2019

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2019 na realizację zadania pod nazwą Rozwój Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Projekt zakłada rozwój działalności Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej działającej przy TOK przez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, organizację warsztatów z profesjonalnymi muzykami oraz naukę gry na instrumentach dla nowych członków. Działania te przyczynią się do podniesienia poziomu artystycznego występów oraz zachęcą do wstępowania w szeregi orkiestry nowych członków.
Całkowity koszt realizacji zadania - 74 656 zł, z czego 55 000 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, środki z Gminy Tarnogród – 19 656 zł.
Projekt jest realizowany od kwietnia 2019 r., zakończy się w październiku 2019 roku.

mkidn 01

 

Dokumentacja fotograficzna podsumowująca realizację zadania pod nazwą „Rozwój Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”podsumowująca realizację zadania pod nazwą „Rozwój Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”