X sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

X sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1831 razy | wtorek, 25 czerwiec 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
że w dniu 27 czerwca  (czwartek) 2019 r. o godz. 1600
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w  Tarnogrodzie
 odbędzie  się
X w bieżącej kadencji
N A D Z W Y C Z A J N A  S E S J A
  Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek  sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Tarnogród działającej pod nazwą Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz

S J A

  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek  sesji:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Tarnogród działającej pod nazwą Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

6. Zamknięcie obrad sesji.