Możliwość składania deklaracji na montaż instalacji fotowoltaicznych!!!

Możliwość składania deklaracji na montaż instalacji fotowoltaicznych!!!

Czytany 2324 razy | środa, 07 sierpień 2019

Burmistrz Tarnogrodu informuje mieszkańców Gminy Tarnogród, że od dnia 07.08.2019 r. do dnia 19.08.2019 r. istnieje możliwość składania deklaracji na montaż instalacji fotowoltaicznych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. W ramach konkursu RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19.
Wzory dokumentów do pobrania poniżej. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu. Komplet dokumentów będzie można składać w terminie od 7.08.2019 r. do 19.08.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, pok. Nr 1 lub 6, w godzinach 7.30-15.30.

 

Dokumenty do pobrania:
- INFORMACJA DO NABORU OZE 2019
- DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE OZE 2019
- REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE OZE 2019
- UMOWA UŻYCZENIA OZE 2019

logo2