Miejscowości: Tarnogród, Różaniec, Wola Różaniecka, Luchów Górny w obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń

Miejscowości: Tarnogród, Różaniec, Wola Różaniecka, Luchów Górny w obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń

Czytany 1643 razy | czwartek, 22 sierpień 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju Jacek Sak w dniu 13 sierpnia 2019 r. Rozporządzeniem Nr 2 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w części powiatu biłgorajskiego określił obszar skażony afrykańskim pomorem świń w powiecie biłgorajskim, w którym znalazły się również miejscowości gminy Tarnogród: Tarnogród, Różaniec, Wola Różaniecka, Luchów Górny. W/w Rozporządzeniem wprowadzono konieczne obostrzenia. Treść Rozporządzenia poniżej.

 

Rozporządzenie Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w części powiatu biłgorajskiego: 

akt 2019 poz 4728 Page 1

akt 2019 poz 4728 Page 2

akt 2019 poz 4728 Page 3

 

Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

W dniu 23 sierpnia 2019 r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.Urz. Woj. Lub. 220 z 23.8.2019 r.). Gminy Tarnogród, Księżpol, Łukowa i Obsza zostały wymienione w części II załącznika ww. decyzji i zostały obszarem objętym ograniczeniami (strefa czerwona), na którym:

Przemieszczanie świń w obrębie strefy czerwonej możliwe jest między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „czerwonej”, a mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła, i jego dystrybucja musi być ograniczona wyłącznie do obszaru RP.

Przemieszczanie świń poza obszar strefy „czerwonej” możliwe jest do rzeźni położonej poza obszarami objętymi ograniczeniami, wyłącznie po spełnieniu następujących wymagań:

  1. świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
  2. żadne inne świnie nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni,
  3. należy przeprowadzić badanie laboratoryjne krwi stada w kierunku afrykańskiego pomoru świń w ciągu 7 dni przed planowanym przemieszczeniem,
  4. po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju świnie poddaje się badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń oraz wystawiane jest świadectwo zdrowia. Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świń z gospodarstwa. Świadectwo ważne jest 48 godzin.

Ubój świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny w obszarze objętym ograniczeniami:

  • Zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Biłgoraju zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny musi być złożone nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem.
  • Ubojowi można poddać tylko te świnie, które znajdują się w tym gospodarstwie nie krócej niż 30 dni.
  • Przed ubojem urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie przedubojowe świń na terenie gospodarstwa.
  • Po uboju świnie poddaje się badaniu poubojowemu tusz świń na terenie gospodarstwa( w tym badanie w kierunku włośni).