36. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej  Tarnogród '2019

36. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej Tarnogród '2019

Czytany 1129 razy | niedziela, 03 listopad 2019

Od 25 do 27 października Tarnogród po raz trzydziesty szósty stał się stolicą wiejskich teatrów. Przez trzy dni mieliśmy możliwość obejrzenia 11 najlepszych widowisk z całego kraju wytypowanych podczas pięciu sejmików międzywojewódzkich. Na uroczystym otwarciu pojawili się znakomici goście, prasa, telewizja. Była to doskonała okazja do wręczenia dziennikarce Radia Lublin Bogumile Nowickiej odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej” za propagowanie muzyki ludowej. Wyróżnienie przyznawane jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagroda została przyznana na wniosek przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie.

Podczas trzech dni na scenie zaprezentowały się następujące zespoły: Zespół GÓRALSKO BRAĆ z Łopusznej („Syćko się wraco”), Zespół RUMENOK z Hołowna („Przyjmowanie księdza po kolędzie”), Zespół ŚWIĘTOKRZYSKIE JODŁY ze Śniadki Drugiej („Ocepiny”), Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego („Wesele bukówieckie”), Teatr Ludowy TRADYCJA z Okleśnej („Historia żółtej ciżemki”), Teatr sPokoLeń z Dobronia („Nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść”), Zespół Obrzędowy ZAWSZE RAZEM z Woli Gułowskiej („Okrężne u sołtysa”), Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina („Jak Kaszubi święto Marcina zapamiętali”), Zespół Regionalny GORCE z Kamienicy („Tarcie lnu”), Zespół CZEREMCHA z Gromady („Darcie pierza pannie młodej na wiano”), Grupa Obrzędowa ROCHY z Sędziszowa Małopolskiego („Zagorzycka kolęda z Herodem”).

Rada artystyczna, w skład której wchodzili: Katarzyna Smyk, Bożena Suchocka, Tomasz Rokosz, Lech Śliwonik – przewodniczący i Edward Wojtaszek, przeprowadziła spotkania, które były I częścią warsztatu „Dla przyszłości, czyli kadra dla teatru wiejskiego”. Członkowie Rady przekazali syntetyczne spojrzenie na najważniejsze problemy dwóch typów widowisk dominujących w repertuarze sejmików: obrzędowych i dramatycznych. Rozmawiano o zaletach i błędach pokazanych widowisk. Dużo uwagi poświęcono wykorzystaniu kultury ludowej w pracy teatralnej.

Dzięki patronom i sponsorom Rada Artystyczna mogła przyznać nagrody za szczególne walory spektakli. Przyznano Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego, Nagrodę Starosty Powiatu Biłgorajskiego i Nagrodę Burmistrza Tarnogrodu.

W niedzielę w kościele Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie po raz pierwszy odbyła się msza w oprawie góralskiej. Zespół Regionalny „Gorce” z Kamienicy w strojach regionalnych zaprezentował góralską muzykę i śpiew, a po mszy – tańce na placu przy kościele.

Podczas uroczystego podsumowania Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec złożył w imieniu zebranych życzenia urodzinowe dwóm „ojcom sejmików”: Lechowi Śliwonikowi i Władysławowi Dubajowi. Były kwiaty, tort i „Sto lat” wykonane również przez Zespół Regionalny GORCE. Chwila bardzo podniosła i wzruszająca.

Kilka słów od Rady Artystycznej: Rada Artystyczna serdecznie dziękuje Władzom Tarnogrodu, Dyrekcji i Załodze Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej za perfekcyjne działanie w tworzeniu zastępczej przestrzeni Sejmiku – wynik jest imponujący: wielkim nakładem pracy zapewniono zespołom iście komfortowe warunki występu.

Poziom Sejmiku oceniamy jako wysoki i wyrównany, co świadczy o wielkiej systematycznej pracy, za którą szczerze dziękujemy kierownikom zespołów, reżyserom, wszystkim wykonawcom. Raduje nas pojawienie się nowych, autorskich form wypowiedzi scenicznej. Zwróciliśmy uwagę zwłaszcza na bogactwo rozwiązań choreograficznych. Widzimy w tym zapowiedź szukania nowych myśli o teatrze, a nawet sygnał narodzin nowego pokolenia twórców. (…)

Tradycyjnie składamy podziękowanie patronom i sponsorom za życzliwą opiekę, za wspieranie sejmików. Ujęło nas niekłamane zainteresowanie Sejmikiem nowych władz Tarnogrodu – ich udział w przedstawieniach, towarzyszenie sejmikowym zdarzeniom, ich myślenie o przyszłości sejmików. Brakuje nam słów na oddanie wdzięczności Renacie Ćwik za jej trud włożony w spełnienie roli dobrego gospodarza Sejmiku.

Podziękowania należą się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj oraz Dyrekcji Biłgorajskiego Centrum Kultury za użyczenie sceny letniej BCK-u, bez której organizacja sejmiku w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nie byłaby możliwa.

/TOK/