INFORMACJA

INFORMACJA

Czytany 1508 razy | piątek, 29 listopad 2019

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Tarnogród do programu priorytetowego ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie Ankiety Inwentaryzacyjnej dotyczącej ilości posiadanych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej typu: folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza, folia po balotach sianokiszonek, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, sznurki rolnicze oraz opakowania typu BIG-BAG i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 15.30. pok. Nr 1.

Ankiety dostępne są u Sołtysa, w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie pok. nr 1 lub do pobrania na stronie internetowej urzędu www.tarnogrod.pl - klikając tu: ANKIETA

 

                                    Burmistrz Tarnogrodu
Paweł Dec