OGŁOSZENIE BURMISTRZA TARNOGRODU z dnia  24 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TARNOGRODU z dnia 24 stycznia 2014 r.

Czytany 2120 razy | piątek, 24 styczeń 2014

w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014".

        Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Tarnogrodu zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji społecznych projektu:

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TARNOGRÓD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014.

W celu zasięgnięcia opinii dotyczącej projektu rocznego programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, na podstawie uchwały nr XXXIV/226/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 7 stycznia 2014r. Burmistrz Tarnogrodu zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

     Projekt Programu wraz z Formularzem Konsultacji dostępny jest na stronie internetowej: www.tarnogrod.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie i stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji oraz danych rejestracyjnych osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji.

       Uwagi i opinie można zgłaszać na wymienionym formularzu od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BIP oraz na stronie internetowej, tj. do dnia 15 lutego 2014r. na adres:

  1. Urząd Miejski w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród,
  2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. www.tarnogrod.eu

Decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

POBIERZ FORMULARZ KONSULTACJI

POBIERZ PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY